Domovská stránka » Čepčenie

Čepčenie

Milá budúca nevesta, milý budúci ženích!

Ak chcete na svojej svadbe zažiť atmosféru tradičných slovenských svadobných zvykov, tak FS Jahodná so svojim programom je tu pre Vás.

Obrad čepčenia symbolicky potvrdzoval zmenu stavu mladuchy. Na tradičnej svadbe, ktorá trvala aj 3 dni, bol jedným z vrcholov. Znamenal prijatie mladuchy medzi vydaté ženy, čím sa jej život menil (stretávala sa už s vydatými ženami, v kostole sedávala inde, …).

 
Čepčenie prebiehalo ráno, po svadobnej noci, po prechode mladuchy do ženíchovho domu a v oddelenom priestore od ostatných svadobčanov (povala, komora, stodola, …). Bolo záležitosťou výlučne žien, neboli prítomné ani družičky. Po úprave účesu založila čepiec mladuche krstná mama, niekde mama alebo svokra. Premenu mladuchy na ženu symbolizovala aj zmena svadobného odevu. Mladucha mala tiež spočiatku klásť odpor, skrývať sa, zhadzovať čepiec. Čepčenie sprevádzal spev obradových piesní s motívmi rozlúčky, ale aj piesní o manželskom živote s erotickým podtónom. Ženy dostali za čepčenie pohostenie, alebo peniaze, ktoré im musel vyplatiť ženích.


V 20. storočí sa v dôsledku skrátenia svadobného obradu spojilo čepčenie s obradom skladania venca mladuchy, takže sa koná v závere sobášneho dňa (o polnoci). Začepčenú mladuchu musí ženích vykúpiť za pomoci družbu, ktorý má aj právo prvého tanca so začepčenou ženou. Svadobčania za prvý tanec s nevestou platia a vyzbierané peniaze patria mladomanželom.


Čepčenie patrí aj v súčasnosti k najrozšírenejším svadobným zvykom, v rôznych regiónoch sa vykonáva rôznymi formami ale všade ostáva jeho základný význam – vyjadriť zmenu, akú znamená vydaj v živote ženy.


Ponúkame tradičné čepčenie nevesty v celkovej dĺžke programu okolo 15 minút


V prípade ďalších otázok Vám veľmi radi odpovieme.


E-mail:  jahodna.tu@tuke.sk 

Tel. č:  +421 907 158 978 – Daniela Spišáková          

Facebook: https://www.facebook.com/fsjahodna 

Instagram: https://www.instagram.com/fsjahodna/

Tanečné a hudobné programy

Ponúkame hudobné, tanečné a spevácke vystúpenia na plesy, zábavy, svadby, firemné akcie, obchodné stretnutia, výchovné koncerty, rôzne iné spoločenské akcie.

Požičiavanie krojov

Požičiavame kroje na svadby, plesy a rôzne iné príležitosti. Kroje si je možné prísť vyskúšať priamo v našej krojárni.

Čepčenie

Ak chcete na svojej svadbe zažiť atmosféru tradičných slovenských svadobných zvykov, sme tu pre Vás.